1. Introduktim
  Këto kushte dhe terma rregullojnë përdorimin e faqes sonë interneti https://luismedicalcenter.com/. Duke hyrë dhe përdorur faqen tonë interneti, pranoni dhe pajtoheni të jeni të ndërlidhur nga këto kushte dhe kondicione në tërësi. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të këtyre kushteve dhe kushteve, ju lutemi mos përdorni faqen tonë interneti.
 2. Politika e rimborsimit
  Ofrojmë një garanci prej 30 ditësh për të gjithë produktet e blera nëpërmjet faqes sonë interneti. Nëse nuk jeni të kënaqur me blerjen për çdo arsye, mund të kërkoni një rimborsim të plotë brenda 30 ditëve nga data e blerjes origjinale. Rimbursimet do të përpunohen brenda 14 ditëve nga marrja e kërkesës.
 3. Përdorimi i faqes sonë interneti
  Pajtoni të përdorni faqen tonë interneti vetëm për qëllime të ligjshme dhe në një mënyrë që nuk prek të drejtat ose nuk ndërpres ose ndalojë përdorimin dhe kënaqësinë e faqes interneti nga ndonjë palë e tretë. Nuk duhet të përdorni faqen tonë interneti për të dërguar komunikime tregtare të papëlqyera.
 4. Kufizimi i përgjegjësisë
  Përgjegjësia jonë ndaj jush në lidhje me çdo produkt të blerë nëpërmjet faqes sonë interneti është e kufizuar strikt në çmimin e blerjes së atij produkti.
 5. Të drejtat e pronësisë intelektuale
  Përmbajtja e faqes sonë interneti është e mbrojtur nga të drejtat e autorit, markat, bazat e të dhënave dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale. Nuk lejohet kopjimi, modifikimi, rishpërndarja, publikimi ose përdorimi i përmbajtjes së faqes sonë interneti pa një leje të shkruar nga ne.
 6. Ndryshimet në Terma dhe kushte
  Ne kemi të drejtën në çdo kohë të ndryshojmë ose të modifikojmë këto kushte dhe kondicione pa njoftim paraprak. Ju duhet të kontrolloni këto kushte dhe kondicione me rregullt për të qenë në dijeni të ndryshimeve.
 7. Përfundimi
  Keto terma dhe kushte do të jenë në fuqi deri në ndërprerjen e përdorimit të faqes sonë interneti nga ju. Nëse një pjesë e këtyre kushteve dhe kondicioneve ndalohet ose nuk është e ligjshme në një vend të caktuar, ajo nuk ndikon në validitetin e pjesëve të tjera të këtyre kushteve dhe kondicioneve.