RINOPLASTIKA

Qëllimi i rinoseptoplastikës është të bëjë një hundë më të bukur, në harmoni me fytyrën dhe simetrike, por njëkohësisht funksionale për misionin e saj. Rinoseptoplastika e saktë forcon vetëbesimin, përmirëson vetëvlerësimin dhe në përgjithësi sjell një rezultat pozitiv në mënyrën me të cilën njeriu mendon, ndihet dhe vepron në jetën e tij.

AURIKULOPLASTIKA

Ndërhyrja plastike te veshët e dalë (të mëdhenj) ka si synim t’i rregullojë veshët, të cilët janë të zhvendosur shumë nga koka (më shumë se normalja) dhe emërtohet ndërhyrje plastike e rregullimit të veshëve të dalë, ose ndërhyrje plastike e anthelikës (anthelixplastic).

PERPARESITE E RINOPLASTIKES

Njihuni me perparesite e rinoplastikes...